جمعه 28 مرداد 1401
 رویداد مهارتهای حرفه‌‍ای در فروش
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 22 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 مرداد 1401
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 شهريور 1401 تا پنجشنبه 31 شهريور 1401
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی