چهارشنبه 27 دي 1396
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ آلمان

نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و ایالت بادن ورتمبرگ آلمان

16 شهریور ماه 1395

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

 

***لیست اعضاء حاضر در جلسه***

 

Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Baden-Württemberg

2016 September 6