دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
 نحوه محاسبه هزینه پروانه ساختمانی مطابق ضوابط شهرسازی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 4 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 دي 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 4 بهمن 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی