دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان14
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار