دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 همتا.خدمات مالی، حسابداری و حسابرسی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 25 ارديبهشت 1400 تا جمعه 31 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی