دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی 34
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 21 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی