دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 راهکارهای ایجاد صمیمیت و اعتماد در خانواده سازمان
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی