دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان 13
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی