پنجشنبه 2 بهمن 1399
 معرفی پتانسیل های کشور ترکیه
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 5 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 دي 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 5 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی