پنجشنبه 23 مرداد 1399
 رویداد مجازی آن روی سکه
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 7 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 7 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 7 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز شتابدهنده بازاریابی و فروش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان