چهارشنبه 14 خرداد 1399
  اولین همایش صنعت وکسب و کار
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 11 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 11 آذر 1398
تاریخ برگزاری:سه شنبه 12 آذر 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی صنایع ،معادن اصفهان