چهارشنبه 14 خرداد 1399
 کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره اثربخش
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 18 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 18 آبان 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 19 آبان 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان