شنبه 3 اسفند 1398
 کارگاه آموزشی حضور در نمایشگاه ها
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 20 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 20 مهر 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 21 مهر 1398
برگزار کننده:همایش ها و نمایشگاه ها