شنبه 3 اسفند 1398
 قانون و مقررات امور گمرکی در ارتباط با حقوق صاحبان کالا
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 19 شهريور 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 19 شهريور 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 20 شهريور 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان