شنبه 3 اسفند 1398
 همایش بررسی فرصتهای تجاری در روند بازسازی سوریه
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 16 مرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 14 مرداد 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 16 مرداد 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان