شنبه 29 شهريور 1399
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
دوشنبه سوم شهريور 1399
چهارشنبه یازدهم تير 1399
پنجشنبه پانزدهم اسفند 1398
شنبه دوازدهم بهمن 1398
پنجشنبه دهم بهمن 1398
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 مهر 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 26 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 25 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 26 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 25 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :دوشنبه 24 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 25 شهريور 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 20 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 19 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 20 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا