يکشنبه 29 دي 1398
 آخرین اخبار
آرشیو Print RSS
 
 اطلاعیه ها
آرشیو Print RSS
 
 همایش ها و سمینارها
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 2 بهمن 1398
برگزار کننده:کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :سه شنبه 1 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 3 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 28 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 28 دي 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 29 دي 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 21 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :شنبه 21 دي 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 22 دي 1398
برگزار کننده:تکمیل شد.
fa-IR
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 19 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله :چهارشنبه 18 دي 1398
تاریخ برگزاری:شنبه 21 دي 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان