چهارشنبه 27 دي 1396
 نشست مشترکی با هدف آشنایی با نمایشگاه تجاری اکسپو اندونزی
به استحضار می رساند طی هماهنگی به عمل آمده از طرف معاونت بین الملل اتاق ایران، سفیر کشور اندونزی در تهران به همراه نماینده وزارت بازرگانی آن کشور به اصفهان عزیمت خواهد نمود. بدین منظور نشست مشترکی با هدف آشنایی با نمایشگاه تجاری اکسپو اندونزی و همچنین بررسی فرصتهای همکاری های متقابل، برگزار می گردد 

 زمان: سه شنبه 12 مرداد ماه 1395
 ساعت 10:00 صبح


 مکان: اصفهان-پل شهرستان- سالن همایشها نمایشگاه بین المللی استان اصفهان 

حضور در موقع مقرر مزید امتنان خواهد بود
به استحضار می رساند طی هماهنگی به عمل آمده از طرف معاونت بین الملل اتاق ایران، سفیر کشور اندونزی در تهران به همراه نماینده وزارت بازرگانی آن کشور به اصفهان عزیمت خواهد نمود. بدین منظور نشست مشترکی با هدف آشنایی با نمایشگاه تجاری اکسپو اندونزی و همچنین بررسی فرصتهای همکاری های متقابل، برگزار می گردد 

 زمان: سه شنبه 12 مرداد ماه 1395
 ساعت 10:00 صبح


 مکان: اصفهان-پل شهرستان- سالن همایشها نمایشگاه بین المللی استان اصفهان 

حضور در موقع مقرر مزید امتنان خواهد بود


اصفهان-پل شهرستان- سالن همایشها نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

سه شنبه 12 مرداد ماه 1395

ساعت 10:00 صبح


 مکان: اصفهان-پل شهرستان- سالن همایشها نمایشگاه بین المللی استان اصفهان 

حضور در موقع مقرر مزید امتنان خواهد بود