دوشنبه 5 مهر 1400
 بزرگترین وبینار بین‌المللی کوچینگ کسب و کار
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 27 مهر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 28 مهر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی