دوشنبه 5 مهر 1400
 گردشگره صنعتی 50
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 16 شهريور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 16 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز تخصصی توسعه کسب و کار