دوشنبه 5 مهر 1400
 تاثیر افزودنی‌ها بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 21 شهريور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:يکشنبه 21 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی