دوشنبه 5 مهر 1400
 بیزینس داتکام
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 30 مهر 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 1 شهريور 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 1 آبان 1400 تا پنجشنبه 30 دي 1400
برگزار کننده:مرکز شتابدهنده تجارت الکترونیک