دوشنبه 5 مهر 1400
 مبانی عملی و نظری فرآیند اکستروژن پلیمرها
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 9 شهريور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 مرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 9 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی