دوشنبه 11 مرداد 1400
 رویداد توانمندسازی تشکل های اقتصادی2
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 21 تير 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 21 تير 1400 تا شنبه 16 مرداد 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی