دوشنبه 11 مرداد 1400
 بازرگان کوچک
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 17 تير 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 1 تير 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 19 تير 1400 تا جمعه 19 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده