دوشنبه 24 خرداد 1400
 گردشگری صنعتی 38
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 18 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 17 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 18 خرداد 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی