دوشنبه 24 خرداد 1400
 رویداد جهش نوین تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 28 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 خرداد 1400 تا سه شنبه 20 مهر 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی