دوشنبه 24 خرداد 1400
 همتا_سامانه تامین نیازمندیهای تجاری در حوزه های مختلف
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 20 خرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 1 خرداد 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 22 خرداد 1400 تا دوشنبه 31 خرداد 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی