دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان 11
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 26 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 26 فروردين 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی