دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی 33
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 7 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 7 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی