دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 کسباتور2
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 31 ارديبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 8 خرداد 1400 تا چهارشنبه 31 شهريور 1400
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی