دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 گردشگری صنعتی 32
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 31 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:سه شنبه 31 فروردين 1400
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار