دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
 کارنو، پرورش جوان و نوجوان کارآفرین
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 30 فروردين 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 1 فروردين 1400
تاریخ برگزاری:شنبه 4 ارديبهشت 1400 تا جمعه 31 ارديبهشت 1400
برگزار کننده:مرکز رشد و کسب و کارهای نوپا