پنجشنبه 26 فروردين 1400
 گردشگری صنعتی 28
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 26 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 26 اسفند 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی