پنجشنبه 26 فروردين 1400
 آموزش مجازی آشنایی با بازارهای سرمایه، ارز دیجیتال و روش های کسب درآمد
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 20 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 20 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی