پنجشنبه 26 فروردين 1400
 آموزش مجازی تغییر نگرش مدیریت هتلداری در دوران پساکرونا
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 17 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 17 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی