پنجشنبه 26 فروردين 1400
 گردشگری صنعتی ویژه دانش آموزان 10
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 14 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 1 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 14 اسفند 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی