شنبه 9 اسفند 1399
 چشم انداز اقتصاد ایران با سخنرانی پروفسور محمد هاشم پسران
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 10 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 10 اسفند 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 13 اسفند 1399
برگزار کننده:کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان