شنبه 9 اسفند 1399
 دوره آنلاین مهارت های رشد و توسعه فردی
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 5 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 1 بهمن 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 5 اسفند 1399 تا شنبه 30 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی بانوان