دوشنبه 6 تير 1401
 رویداد تارگت
آخرین مهلت ثبت نام:جمعه 24 بهمن 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 30 دي 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 25 بهمن 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی