پنجشنبه 2 بهمن 1399
 رویداد دیباچه ای برای کارآفرینی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 21 دي 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 16 دي 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 22 دي 1399 تا سه شنبه 30 دي 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی