پنجشنبه 2 بهمن 1399
 رویداد جهش نوین تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 8 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 7 آذر 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 10 آذر 1399 تا چهارشنبه 15 بهمن 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی