پنجشنبه 2 بهمن 1399
 بیستمین رویداد کارآفرینی تجربه در مسیر
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 6 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 6 آذر 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 6 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا