پنجشنبه 2 بهمن 1399
 زندگی منهای استرس منهای اضطراب
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 9 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 9 آذر 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 9 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده