پنجشنبه 2 بهمن 1399
 کارآفرینی به سبک سیلیکون ولی
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 5 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 4 آذر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 5 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا