پنجشنبه 2 بهمن 1399
 جشنواره مجازی کتابخوانی میراد
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 17 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 16 آذر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 18 آذر 1399 تا يکشنبه 30 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده