جمعه 14 آذر 1399
 وبینار تخصصی زیست بوم کسب و کار نوپا
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 3 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 2 آذر 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 3 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا