جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی مهارت های زندگی در دوران کرونا
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 4 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 3 آذر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 4 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی