جمعه 14 آذر 1399
 گردشگری صنعتی13
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 4 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 30 آبان 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 4 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار