جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی حضور در نمایشگاهها و نحوه همراه شدن با هیئت های تجاری
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 9 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 30 آبان 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 9 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی