جمعه 14 آذر 1399
 سکوی پرتاب زاینده رود
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 5 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 28 آبان 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 6 آذر 1399 تا پنجشنبه 20 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا